آقای حمیدرضا منافی قلعه جوق

رئیس اتحادیه

سوابق فعالیت های اجرایی

  • عضو اتاق بازرگانی تهران از سال 1385
  • عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان از سال 1387
  • عضو اتاق بازرگانی ایران و چین از سال 1390
  • مدیر عامل شرکت نگین درخشان اعتماد از سال 1390
  • واردات و صادرات به صورت تخصصی در زمینه لوستر و قطعات مربوط به آن
  • تامین کننده قطعات لوستر جهت استفاده در واحدهای تولیدی و توزیعی