محسن بهارلوئی

دبیر

سوابق فعالیت های اجرایی

  • ساخت و توزیع قطعات لوستر از سال 1350
  • 7 بار عضو هیت مدیره تعاونی لوستر
  • 1 بار عضو هیئت مدیریه اتحادیه چینی، بلور و لوستر
  • مدیرعامل شرکت خم پرس