مریم شهبازی

مریم شهبازی

نائب رئیس اول

سوابق فعالیت های اجرایی

  • مدیر بازاریابی آزمایشگاه تشخیص مولکولی
  • مدیر عامل اسبق شرکت برگزاری کنفرانس ها و تورهای جامعه پزشکی
  • مدیریت منابع انسانی فروشگاه های لوستر و دکوراسیون داخلی کیمیا
  • تاسیس و مدیریت فروشگاه شهباز گالری در حوزه روشنایی و دکوراسیون داخلی

سوابق آموزشی

  • کارشناسی ژنتیک - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی EMBA
  • دوره مدیریت بازاریابی در سازمان مدیریت صنعتی
  • مبانی و اصول نورپردازی معمارانه از انجمن نورپردازی ایران
  • دوره دیجیتال مارکتینگ در سازمان مدیریت صنعتی