باورم بر این است که آیندهء درخشان را قدمهای کوچک امروز میسازند.

خدا را شاکرم که با اعتماد اکثریت اعضای صنف لوستر، مسئولیت قدمهای امروز در مسیر صنعت روشنایی شهر تهران، برعهدهء اینجانب گذاشته شده است.

از دل هر خانوادهء بزرگی، روزی فرامیرسد که فرزندان ، در پی ساختن آینده ای برای خود و نسل بعد از خود، خانهء پدری را ترک میکنند.

ما اعضای صنف تولید و فروش لوستر و روشنایی نیز، بعد از سالها همکاری و همراهی با اعضای محترم " چینی و بلور " ، عزم کردیم تا خانهء مستقل تخصصی خود را بنا نهیم و به کمک پروردگار و با همت اکثریت اعضا، اتحادیه مستقل " تولیدکنندگان و فروشندگان لوستر شهرستان تهران "  از 8 شهریور 1401  شروع به فعالیت کرده است.

جا دارد پیش از همه یادی کنم از تمام مشعلداران صنعت روشنایی و لوستر در ایران، که در گذشته چراغهای این دیار را روشن نگه داشته اند.

از خداوند متعال برای پیشکسوتان ، طول عمری با عزت و برای درگذشتگان آرامشی ابدی خواهانم؛

سپس سپاسگزارم از دیگر همکارانم در هیئت مدیره جدید که به همت و همفکری این دوستان، در حال پیشبرد اهداف صنفی مان هستیم.

نگاه ما به این صنف معزز، با توجه به پتانسیلهای بالای صنعتگر ایرانی در تولید و صادرات، دورنمایی روشن است که کل اعضا را بسمتی هدایت کنیم که کالاهای روشنایی و دکوراتیو با کیفیت و بنام برند ایرانی در کل کشورهای همسایه و دنیا، جایگاه شاخصی داشته باشد.

در این مسیر سازندگی، همچنان که بنده و اعضای هیئت مدیره و همکاران مشغول در اتحادیه، همداستان شده ایم در پیشبرد اهداف صنفی مان؛

از شما اعضای همکار میخواهم که در کنار ما بایستید تا ادامهء این مسیر به یاری شما آسانتر گردد.

باشد که صنعت روشنایی ایران عزیزمان، به جایگاه رفیع واقعی خود دست یابد.

 

با آرزوی عزت و سربلندی

حمیدرضا منافی