محمد کاظمی

مشاور روابط کار و امور تامین اجتماعی

سوابق فعالیت های اجرایی

  • مدرس دروس حقوقی از جمله حقوق کار و تامین اجتماعی در موسسات آموزشی من جمله موسسه ره آوران آفاق صنعت
  • 20 سال سابقه اجرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • که 15 سال آن رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار راجع به دعاوی کارگری و کارفرمایی می باشد.
  • مشاور روابط کار و تامین اجتماعی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه
  • کارشناس رسمی دادگستری
  • وکیل و مشاور حقوقی گروه صنایع غذایی فارسی و سایر موسسات و کارگاه ها