دکتر وحید کیا

مشاور بازاریابی و فروش و برندینگ

سوابق فعالیت های اجرایی

  • مدیر رسانه ای ناوگان پرواز هواپیمایی کل کشور
  • مالک و صاحب امتیاز انتشارات بین المللی اوج
  • ریس هیت مدیره هلدینگ اقتصادی KEO
  • مشاور اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

سوابق آموزشی

  • مدرس سازمان مدیریت صنعتی
  • مدرس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
  • مدرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران